poradna pro rozvoj osobnosti
Eva      Smejkalová
KLÍČ K ŽIVOTU
Více informací >>

Created by Seoregistr
Doporučujeme
"Cokoli děláme pro sebe, děláme pro druhé.
           Cokoli děláme pro druhé, děláme pro sebe."
REIKI  A SHAMBALLA
Rychlý kontakt
CESTA
RODINNÉ Konstelace
Klíč k životu -
3.st.:  19. - 20.1.

Klíč k životu -
4.st.:  2 .- 3.3.


Klíč k životu -
5.st.: 4. - 5.5.


Rodinné konstelace:
13. - 14.4.


Reiki I.,II, Mistr, Mistr učitel:          
dle dohody


Shamballa:                                 
zasvěcení individuálně
dle dohodyMetodou Klíč k životu se naučíte uvolňovat zablokovanou energii, spojenou s vašimi problémy a následně ji využívat pro jejich řešení v současnosti.

     Uvolnění energie probíhá v několika tzv. Klíčových bodech (časových úsecích), které zjistíme svalovým testem. Je to rychlý a spolehlivý způsob, jak nám mozek (tělo) předá potřebné informace. V těchto klíčových údobích hledáme, kde a jak se zablokoval tok energie. Pracujeme s představivostí a většinou symbolickými obrazy a příběhy, v nichž objevíme vzorce chování, které vedly k potížím. (Účelem je zbavit se obtíží, aniž bychom znovu trpěli opětovným prožíváním traumat). Fyzicky uvolníme a pročistíme energii s nimi spojenou a využijeme ji k pozitivní změně. Zaměříme se na uvědomění si změny a vytvoříme záměr pro budoucnost.
    
     Jedinečnost metody Klíč k životu spočívá i v tom, že na rozdíl od jiných systémů pracujeme s energiemi v Univerzu, tj. části naší osobnosti sjednocujeme na různých úrovních. Tím, že pronikneme přímo ke kořenům problému až na duchovní rovinu, kde vzniká, máme možnost jej zpracovat mnohem hlouběji. Tímto způsobem se můžeme dostat i k energiím našich předků. Mohlo se stát, že některý z nich během svého života něco nezvládl a my jsme od něj toto „dědictví“ převzali  - jako úkol vyřešit to v našem životě.

Při práci s energiemi v Univerzu pomáháme pročišťováním negativ nejen sobě, ale i Zemi.

Naučíte se rovněž jednoduché techniky, které můžete používat v běžném životě ke zvládání každodenních situací, emocí a nálad.

     Získané znalosti můžete využít samozřejmě pro sebe absolvováním sezení v poradně se zaměřením na konkrétní problém. Např.: bolesti, nemoci, ekzémy, alergie, stresy, strachy, emoce, úzkosti, fobie, zlozvyky, závislosti, deprese, komunikaci, sebedůvěru, sebevědomí, vztahy partnerské, rodinné, pracovní,  poruchy učení (dys- …) a pozornosti,  poruchy chování, překonání traumat z minulosti, navrácení síly a chuti do života, atd.

Cena:

do 2 hodin .............1200,- Kč
děti do 12 let ….....800,- Kč     Pro urychlení a prohloubení osobnostního rozvoje máte možnost naučit se v souboru 5ti kurzů metodou Klíč k životu  pracovat na sobě i cíleně pomáhat druhým.
Budete-li chtít, můžete tuto metodu za splnění určitých podmínek i vyučovat.
Najdete mě na Facebooku
Eva Smejkalová

Sdružení 27, Praha 4
tel. 604 570 483
info@bytsamsebou.com
Nejbližší aktuální termíny seminářů na rok 2019: