poradna pro rozvoj osobnosti
Eva      Smejkalová
KLÍČ K ŽIVOTU
Více informací >>

Created by Seoregistr
"Cokoli děláme pro sebe, děláme pro druhé.
           Cokoli děláme pro druhé, děláme pro sebe."
Rychlý kontakt
CESTA
RODINNÉ Konstelace
REIKI  A SHAMBALLA
Klíč k životu -
3.st.:  19. - 20.1.

Klíč k životu -
4.st.:  2 .- 3.3.


Klíč k životu -
5.st.: 4. - 5.5.


Rodinné konstelace:
13. - 14.4.


Reiki I.,II, Mistr, Mistr učitel:          
dle dohody


Shamballa:                                 
zasvěcení individuálně
dle dohodyCesta podle Brandon Bays je jedna z nejefektivnějších metod osobnostního růstu.

Je jednoduchá a účinná. Pracuje s emocemi a vzpomínkami uloženými v buňkách. Jejich odhalení a následné vyčištění vede k uvolnění léčivého a tvůrčího potenciálu v nás a k uzdravení těla i mysli.
Používá jednoduché praktické techniky, které můžete využívat v každodenním životě.
Více informací najdete na www.cestabrandonbays.cz.

     Kdykoli prožíváme silnou emoci, kterou potlačíme, dochází v těle ke specifickým změnám.
Zablokují se buněčné receptory a tím i komunikace mezi buňkami, dojde k jejich negativnímu naprogramování.  Vytvoříme si nezdravá přesvědčení a škodlivé vzorce  myšlení a chování . Následkem toho v životě pociťujeme strach, vztek, bezmoc, vyčerpání, nejistotu, bezradnost, pocity viny, paniku, deprese,... V místě bloku pak může vzniknout nemoc.
Chceme-li tento stav změnit, potřebujeme se dostat k té části bytosti, kde vznikl.

     Minulost ani druhé lidi nezměníme. Máme ale možnost a moc změnit svůj pohled na ně, vnímání sebe sama, ostatních lidí a světa kolem nás.

     Cesta je cestou k sebeobjevování, sebepřijetí, k nalezení vlastní vnitřní moudrosti . Dovede nás k radosti, zdraví, hojnosti toho, co nám život nabízí.
Vydáte-li se na Cestu k sobě, odměnou vám bude objevení vašeho skutečného Já, které na vás stále trpělivě čeká. :-)


Sri Chinmoy: „Vnitřní štěstí mého srdce mě může snadno zbavit vnějších břemen mého života.“


   
S čím Cesta pomáhá

     Pomocí metody Cesty lze řešit obtíže fyzické, emocionální i vztahové, např.:

- zdravotní problémy (nemoci, bolesti, alergie)
- emoce (strachy, smutek, hněv, pocity viny, křivdy, ..)
- stavy úzkosti, paniky, deprese
- sebedůvěru, sebevědomí, sebeúctu, sebepřijetí,..
- komunikaci
- sexuální problémy, traumata, neplodnost
- problémy s učením a chováním
- nezdravá přesvědčení, sliby, přísahy
- vztahy (rodinné, partnerské, pracovní)
- vrátit radost a chuť do života
- atd...Průběh terapie

     Celý proces probíhá na hluboké buněčné úrovni, proto je jeho působení mnohem rychlejší než např. běžné psychoterapeutické metody, které pracují na úrovni mysli.

    Během terapie je klient v relaxovaném stavu  krok za krokem veden k odhalení konkrétních buněčných vzpomínek, které jsou příčinou jeho současných obtíží. Zdravým způsobem je zpracuje, vyčistí a vrátí se k běžnému vědomí.
Dle závažnosti obtíží se doporučuje absolvovat několik procesů Cesty k sebeuzdravení.

     Sezení zahrnuje úvodní rozhovor, nalezení tématu nebo určení prioritního problému k řešení, vlastní proces (obvykle cca 1,5 – 3 hod.), vytvoření plánu pro život do blízké budoucnosti,
3x konzultace tel. nebo  e-mailem. Při dalších sezeních se zaměříme na efektivní řešení konkrétní záležitosti, která se odkryla při první terapii. Jedná se o hlubší práci na tématu.Typy procesů a ceník

Emocionální cesta …....................... 800,- Kč/ hod.        
Fyzická cesta …............................... 800,- Kč/ hod.
Designérský proces …..................... 800,- Kč/ hod.         
proces Smyslu života ….................2400,- Kč
proces Manifestace hojnosti...........2400,- Kč
proces Bez ega …...........................3000,- Kč
Mini procesy samostatně ….............500,- Kč   (změna přesvědčení a slibu, zmírnění bolesti)
Děti do 15 let ............... 800,- Kč

Najdete mě na Facebooku
Eva Smejkalová

Sdružení 27, Praha 4
tel. 604 570 483
info@bytsamsebou.com
Nejbližší aktuální termíny seminářů na rok 2019: